നിരത്തുകളില്‍ കരുതല്‍ വേണം, പുതുവർഷത്തെ അപകടരഹിതമാക്കാം

വെബ് ഡെസ്ക്

ലഹരി ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാഹന ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കാം

മദ്യപാനം ഒരു വ്യക്തിയുടെ സുരക്ഷിതമായി വാഹനമോടിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല, മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കുന്നതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഗുരുതരമായേക്കാം.

മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്.

തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസവും എന്നാൽ അമിത ആത്മവിശ്വാസവും അപകടത്തിന് വഴിവയ്ക്കും.

ഏകോപനം കുറയുന്നു: മദ്യംചലനങ്ങളെയും പ്രവർത്തികളുടെ ഏകോപനത്തെയും ബാധിക്കുന്നു,

പ്രതികരണ സമയം കുറയുന്നു: മദ്യം മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രതികരണ സമയം മന്ദഗതിയിലാക്കുന്നു, ഇതുമൂലം റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ സാധ്യമാകാതെ വരുന്നു.

അമിത ആത്മവിശ്വാസം അപകടകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള വ്യഗ്രതയും റിസ്ക് എടുക്കലും .

അമിതവേഗതയും അപകടകരമായ വാഹന ഉപയോഗവും എല്ലാം പുതുവർഷ ആഘോഷങ്ങളിൽ സാധാരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോഡ് അപകടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ഈ ദിവസങ്ങളിലാണ്.

മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകാത്ത വിധം , പൊതു ഇടങ്ങളിലെ സംസ്കാരവും സുരക്ഷയുമാകട്ടെ ഈ പുതുവത്സരത്തിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും പ്രതിജ്ഞയും...