ചൂടിനേയും സൂര്യനേയും ചെറുക്കാം; വെളുത്ത കോട്ടണ്‍ വസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ

വെബ് ഡെസ്ക്

ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ ശരീരത്തെ തണുപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന തനതായ ഗുണങ്ങൾ വെളുത്ത കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾക്കുണ്ട്

ഉയർന്ന താപനിലയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് ഇത്തരം വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും

കോട്ടൺ തുണികൾ ശരീരത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വിയർപ്പിൻ്റെ ബാഷ്പീകരണം സുഗമമാക്കുന്നതിലൂടെ ശരീര താപനില നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു

താപം ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന ഇരുണ്ട നിറങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, പരുത്തിയുടെ വെളുത്ത നിറം സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിനുപകരം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു

സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ഈ പ്രതിഫലനം, വസ്ത്രം ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും ധരിക്കുന്നയാളുടെ ശരീരത്തിനു കുളിർമ പകരുകയും ചെയ്യും.

കൂടാതെ, പരുത്തി വിയർപ്പ് ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതിദത്ത നാരായായ്കയാൽ ബാഷ്പീകരണത്തിലൂടെ തണുപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയയെ കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നു

വെളുത്ത കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് കുളിർമ പകരുന്നതിനും ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിലോ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ അമിതമായി ശരീരം ചൂടാകുന്നത് തടയുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു