കളറായി കലോത്സവത്തിലെ കുച്ചിപ്പുടി വേദി

അജയ് മധു

മുഖത്തും മുദ്രയിലും ലാസ്യ ഭാവം

അജയ് മധു

സ്വപ്നച്ചിറകുകളില്‍ പറന്നുയര്‍ന്ന്

അജയ് മധു

ചടുലമീ ചുവടുകള്‍

അജയ് മധു

നടന ചാരുത

അജയ് മധു

ആനന്ദം നടനം

അജയ് മധു

നയന സുന്ദരം നടനം

അജയ് മധു

ഭാവസാന്ദ്രമീ ചുവടുകള്‍

അജയ് മധു

ചുവടിടറാതെ മുന്നോട്ട്

അജയ് മധു

അരപ്പട്ട പൊട്ടി വീണിട്ടും നൃത്തം തുടര്‍ന്ന് മത്സരാര്‍ഥി

അജയ് മധു