ഹിമമഴയില്‍ നനഞ്ഞ് മൂന്നാര്‍; കാണാം മഞ്ഞുപുതച്ച കാഴ്ചകള്‍

വെബ് ഡെസ്ക്

മഞ്ഞ് മാറോടു ചേര്‍ത്ത് മൂന്നാര്‍

അപൂർവ കാഴ്ച സമ്മാനിച്ച് മൂന്നാറിലെ പ്രഭാതങ്ങള്‍

മഞ്ഞുവീണു തുടങ്ങുന്നു

പ്രകൃതിയൊരുക്കുന്ന ദൃശ്യവിരുന്ന്

മഞ്ഞുപാളിയണിഞ്ഞ് സസ്യലതാദികള്‍

തണുപ്പിലലിഞ്ഞ പ്രഭാതങ്ങള്‍

ഹിമമണിഞ്ഞ് ഇലച്ചാർത്ത്

ഹൃദയം കവരുന്ന ഹിമമഴ

മഞ്ഞില്‍ വിരിഞ്ഞ പൂവേ

സൂര്യോദയം കാത്ത്

പ്രകൃതിയൊരുക്കുന്ന ദൃശ്യവിസ്മയം

മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പ്

വെയില്‍ തൊടും നേരം

പച്ചപ്പിലേക്ക് വെളുപ്പ് പടരുന്ന നേരം