ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ; ചെലവ് കുറയ്ക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കാം

വെബ് ഡെസ്ക്

പാചകം ചെയ്യാന്‍ സ്ഥിരമായി ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കര്‍ ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങള്‍ ചിലകാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ ചിലവ് കുറയ്ക്കാന്‍ കഴിയും.

ഗ്യാസിനേക്കാള്‍ സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഉപകരണമാണ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറുകള്‍. എന്നാല്‍ ഉപയോഗം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ചെലവ് വര്‍ധിക്കും.

കൂടുതൽ നേരം പാചകം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ അനുയോജ്യമല്ല.

500-2000 വാട്സ് ആണ് സാധാരണ ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റൗവിൻ്റെ പവർ റേറ്റിംഗ്. അതായത് ഒരു മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ 1.5 മുതൽ 2 യൂണിറ്റ് വരെ വൈദ്യുതി ചെലവാകും.

കുക്കറിന്റെ പ്രതലത്തിൽ‍ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വൃത്തത്തിേനക്കാൾ കുറഞ്ഞ അടി വട്ടമുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക.

പാചകത്തിന് ആവശ്യമുള്ള അളവിൽ മാത്രം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക. വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിന്റെ പവർ കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

പാചകത്തിന് പാത്രം വച്ചതിനു ശേഷം മാത്രം ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഓൺ ചെയ്യുക. അതുപോലെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രം പാത്രം മാറ്റുക.