ക്രിസ്മസ്-ന്യൂയർ ആഘോഷം: ദീപാലങ്കാരം നടത്തുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക

വെബ് ഡെസ്ക്

ക്രിസ്മസും ന്യൂയറും അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്രതീക്ഷിത മഴയുമുണ്ട്. ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വൈദ്യുതി ദീപാലങ്കാരം നടത്തുമ്പോൾ ജാഗ്രത പുലർത്തിയില്ലെങ്കില്‍ അപകടം സംഭവിക്കാം

ഗുണമേന്മ കുറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇൻസുലേറ്റഡ് വയറുകൾ ഒഴിവാക്കുക

ഗുണനിലവാരമുള്ള വയറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക

പ്ലഗ്, സ്വിച്ച് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ എടുക്കുക, വയർ നേരിട്ട് പ്ലഗ് സോക്കറ്റിൽ കുത്തരുത്.

വയറിൽ മൊട്ടുസൂചി/സേഫ്റ്റി പിൻ കുത്തി കണക്ഷനെടുക്കരുത്

വയർ ജോയിന്റുകൾ ശരിയായ തരത്തിൽ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക

ലോഹനിർമ്മിതമായ പ്രതലങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുമാത്രം ദീപാലങ്കാരം നടത്തുക

ഇഎല്‍സിബി/ആർസിസിബി പ്രവർത്തനക്ഷമമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക