മണ്‍സൂണ്‍ യാത്ര പോകാം, ചില സുന്ദരമായ ഇടങ്ങള്‍

വെബ് ഡെസ്ക്

കൊടൈക്കനാല്‍

ആലപ്പുഴ

കൂര്‍ഗ്

ഗാങ്‌ടോക്ക്

ഗോവ

ലോണാവാല

മേഘാലയ

നൈനിറ്റാള്‍

സ്പ്ലിറ്റി വാലി