വില 20,000ത്തില്‍ താഴെ, മികച്ച സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണുകള്‍

വെബ് ഡെസ്ക്

വണ്‍പ്ലസ് നോര്‍ഡ് സിഇ 3 5ജി

ഐക്യുഒഒ ഇസെഡ്9 5ജി

വണ്‍പ്ലസ് നോര്‍ഡ് 3 5ജി

റെഡ്മി നോട്ട് 12 5ജി

വണ്‍പ്ലസ് നോര്‍ഡ് സിഇ 3 ലൈറ്റ് 5ജി

റിയല്‍മീ നാര്‍സോ 70 5ജി

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എം34 5 ജി

റിയല്‍മി 12+5ജി

ഒപ്പോ എ79 5ജി

വിവോ വൈ2 5 ജി