ലോകത്തിലെ സമ്പന്നരായ നടന്മാര്‍

വെബ് ഡെസ്ക്

1.ജെറി സൈന്‍ഫെല്‍ഡ്

രാജ്യം- അമേരിക്ക

ആസ്തി- 1 ബില്യൺ

Daniel Boczarski

2.ടൈലര്‍ പെറി

രാജ്യം- അമേരിക്ക

ആസ്തി- 1 ബില്യൺ

3.ഡ്വെയ്ന്‍ ജോണ്‍സണ്‍

രാജ്യം- അമേരിക്ക

ആസ്തി- 800മില്യണ്‍

4.ഷാരൂഖ് ഖാന്‍

രാജ്യം- ഇന്ത്യ

ആസ്തി-770മില്യണ്‍

5.ടോം ക്രൂയ്‌സ്

രാജ്യം- അമേരിക്ക

ആസ്തി-620മില്യണ്‍

6.ജാക്കി ചാന്‍

രാജ്യം- ചൈന

ആസ്തി-520മില്യണ്‍

7.ജോര്‍ജ് ക്ലൂനീ

രാജ്യം- അമേരിക്ക

ആസ്തി-500മില്യണ്‍

8.റോബര്‍ട്ട് ഡെനീറോ

രാജ്യം- അമേരിക്ക

ആസ്തി-500മില്യണ്‍