മാളികപ്പുറം കാണണോ !!

ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യരുടെ വിശ്വാസത്തെ മാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ചില ഒളിച്ചുകടത്തലുകൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാം

ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യരുടെ വിശ്വാസത്തെ മാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ചില ഒളിച്ചുകടത്തലുകൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാം. സിനിമയെ വെറും സിനിമയായി മാത്രം കണ്ട് കയ്യടിച്ച് മടങ്ങാം.

Related Stories

No stories found.
logo
The Fourth
www.thefourthnews.in