യോൻ ഫൊസ്സെയുടെ രണ്ട് കവിതകള്‍

യോൻ ഫൊസ്സെയുടെ രണ്ട് കവിതകള്‍

ശബ്ദമില്ലാത്തവർക്ക് ശബ്ദം നൽകാൻ തന്റെ നാടകത്തിലൂടെയും ഗദ്യത്തിലൂടെയും യോൻ ഫൊസ്സെയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞതായി പുരസ്കാരനിർണയ സമിതി

സാഹിത്യത്തിനുള്ള 2023ലെ നൊബേല്‍ പുരസ്‌കാരം നേടിയ നോർവീജിയൻ എഴുത്തുകാരൻ യോൻ ഫൊസ്സെയുടെ രണ്ട് കവിതകള്‍. മലയാളം പരിഭാഷ - പി സുധാകരന്‍.

(1) THE MOUNTAIN HOLDS ITS BREATH

there was a deep breath

and then the mountain stood there

then the mountains stood there

and that’s how the mountains stand there

and stoop downwards

and downwards

into themselves

and hold their breath

while heaven and sea

stroke and beat

the mountain holds its breath

പർവ്വതം ശ്വാസം പിടിക്കുന്നു (യോൻ ഫൊസ്സെ)

അപ്പോൾ ഒരു ദീർഘനിശ്വാസമുണ്ടായി

അപ്പോളവിടെ മല നിന്നു

അപ്പോളവിടെ മലകൾ നിന്നു

അങ്ങനെയാണ് മലകൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്

താഴേക്ക് കുനിഞ്ഞ്

വീണ്ടും താഴേക്ക്

അവനവനിലേക്ക് തന്നെ കുനിഞ്ഞ്

അങ്ങനെ ശ്വാസം അടക്കിപ്പിടിച്ച്.

അതേസമയം ആകാശവും കടലും

ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ

ശ്വാസം അടക്കിപ്പിടിച്ചേ നിൽക്കുന്നു പർവ്വതം

യോൻ ഫൊസ്സെയുടെ രണ്ട് കവിതകള്‍
'ഫൊസ്സെ മിനിമലിസം': പച്ചയായ ജീവിതയാഥാര്‍ഥ്യത്തെ തുറന്നുകാട്ടുന്ന ഫൊസ്സെ ശൈലി

(2) NIGHT PSALM

There is an earth that opens wide

its night of black abyss

and soul and body will it hide

until there’s none to miss

There is a night that meets with you

receives you nice and soft

and lets you rest with due honour

hand, foot and soul aloft

For God he is in all on earth

in teeming night above

your soul is His, you are His worth

you shine His heaven’s love.

നിശാ സങ്കീർത്തനം (യോൻ ഫൊസ്സെ)

തന്റെ ഇരുണ്ട അഗാധതയുടെ നിശ

വിശാലമായി തുറക്കുന്ന ഒരു ഭൂമിയുണ്ട്,

നഷ്ടപ്പെടാൻ ആരുമില്ലാതാകുംവരെ

ഉയരിയും ഉടലും അത് മറയ്ക്കും.

നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു രാവുണ്ട്

മൃദുലമനോഹര സ്നേഹത്തോടെ നിന്നെ സ്വീകരിക്കുന്ന രാവ്,

കൈകാലും പ്രാണനും മേലോട്ടുയർത്തി.

സാദരം വിശ്രമിക്കാൻ നിന്നെ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട്

ദൈവം, അവൻ ഈ പാരിൽ എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട്

മേലെ പെരുകുന്ന രാവിലും

നിന്റെ ആത്മാവ് അവന്റേതാണ്, നീ അവന്റെ മൂല്യമാണ്

അവന്റെ സ്വർഗസ്നേഹമാണ് നീ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്.

പരിഭാഷ: പി സുധാകരൻ

logo
The Fourth
www.thefourthnews.in