22 കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ 18 കോടിയോ?; സ്മാർട്ടല്ലാതെ സ്മാർട്ട്സിറ്റിയുടെ പാർക്കിങ് ആശയം

നഗരസഭയുടെ പാർക്കിങ് കേന്ദ്രം സജ്ജമാക്കിയത് സ്മാർട്ട് സിറ്റി

400 ബൈക്കും 22 കാറും പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്മാർട്ട് സിറ്റിക്ക് 18 കോടി വേണം. 200 മീറ്റർ മാറിയാൽ ഒന്നര കോടിയിൽ 34 കാറുകൾക്ക് പാർക്കിങ് ഒരുക്കിയ ബദൽ കാണാം, ഇങ്ങ് തലസ്ഥാനത്ത്.

Related Stories

No stories found.
logo
The Fourth
www.thefourthnews.in