വൈക്കം സത്യഗ്രഹം ഹിന്ദു ആചാരലംഘന സമരം

വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിന്റെ നൂറാം വർഷത്തിൽ ദളിത് ചിന്തകൻ കെ കെ കൊച്ച് സമരത്തെ വിലയിരുത്തുന്നു

പൗരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി നടന്ന സമരമായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഹിന്ദു ആചാര ലംഘന സമരമായാണ് വൈക്കം സത്യഗ്രഹം നടത്തിയത്. വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിന്റെ നൂറാം വർഷത്തിൽ ദളിത് ചിന്തകൻ കെ കെ കൊച്ച് സമരത്തെ വിലയിരുത്തുന്നു.

Related Stories

No stories found.
logo
The Fourth
www.thefourthnews.in