ആഷിക്ക് കെ പി

ലേഖകൻ ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പരിശീലകനും ഐ.എം.ജി അക്രഡിറ്റഡ് മാനേജ്മെന്റ് ടെയിനറുമാണ്
Connect:
ആഷിക്ക് കെ പി
logo
The Fourth
www.thefourthnews.in