നിസാം സെയ്ദ്

മാധ്യമപ്രവർത്തകനും രാഷ്ട്രീയ ഗവേഷകനും എഴുത്തുകാരനുമാണ് ലേഖകൻ
Connect:
നിസാം സെയ്ദ്
logo
The Fourth
www.thefourthnews.in