2000 രൂപ നോട്ടുകള്‍ നിയമപരമെന്ന് ആര്‍ബിഐ; ഇനിയും മാറ്റാനുള്ളത് 9760 കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള 2000 രൂപ നോട്ടുകള്‍

2000 രൂപ നോട്ടുകള്‍ നിയമപരമെന്ന് ആര്‍ബിഐ; ഇനിയും മാറ്റാനുള്ളത് 9760 കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള 2000 രൂപ നോട്ടുകള്‍

2000 രൂപ നോട്ടുകള്‍ പിന്‍വലിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച 2023 മെയ് 19ന് വ്യാപാരം അവസാനിച്ചപ്പോള്‍ 3.56 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്ന 2000 രൂപ നോട്ടുകളുടെ ആകെ മൂല്യം 9,760 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു

9760 കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള 2000 രൂപ നോട്ടുകള്‍ നിക്ഷേപിക്കുകയോ മാറുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. നോട്ടുകള്‍ പിന്‍വലിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ച 2023 മെയ് 19-ന് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നതില്‍ 97.26 ശതമാനം നോട്ടുകളും നിക്ഷേപിക്കുകയോ മാറ്റിവാങ്ങുകയോ ചെയ്തതായി ആര്‍ബിഐ അറിയിച്ചു.

2000 രൂപ നോട്ടുകള്‍ നിയമപരമെന്ന് ആര്‍ബിഐ; ഇനിയും മാറ്റാനുള്ളത് 9760 കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള 2000 രൂപ നോട്ടുകള്‍
മാറ്റിയെടുക്കാന്‍ താത്പര്യമില്ല, പിന്‍വലിച്ച 2000 രൂപ നോട്ടുകള്‍ ബാങ്കിലെത്തുന്നത് നിക്ഷേപമായി

അതേസമയം, 2000 രൂപയുടെ നോട്ടുകള്‍ നിയമപരമായി തുടരുമെന്നാണ് ആര്‍ബിഐ പത്രക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.2000 രൂപ നോട്ടുകള്‍ പിന്‍വലിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച 2023 മെയ് 19ന് വ്യാപാരം അവസാനിച്ചപ്പോള്‍ 3.56 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്ന 2000 രൂപ നോട്ടുകളുടെ ആകെ മൂല്യം 9,760 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തെ എല്ലാ ബാങ്ക് ശാഖകളിലും 2000 രൂപയുടെ നോട്ടുകള്‍ നിക്ഷേപിക്കാനോ മാറാനോ ആര്‍ബിഐ ജനങ്ങള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു.

2000 രൂപ നോട്ടുകള്‍ നിയമപരമെന്ന് ആര്‍ബിഐ; ഇനിയും മാറ്റാനുള്ളത് 9760 കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള 2000 രൂപ നോട്ടുകള്‍
2000 രൂപ നോട്ടിന് വെറും ഏഴ് വർഷത്തെ ആയുസ്; എന്തിന് പിൻവലിക്കുന്നു? നോട്ടുകള്‍ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം?

അതിന്റെ പ്രാരംഭ സമയപരിധി സെപ്റ്റംബര്‍ 30 ആയിരുന്നു, പിന്നീട് അത് 2023 ഒക്ടോബര്‍ 7 വരെ നീട്ടി. 2000 രൂപ നോട്ടുകള്‍ മാറാനുള്ള അവസാന തീയതി ഒക്ടോബര്‍ 7-ന് അവസാനിച്ചു. എന്നാലും ആര്‍ബിഐയുടെ 19 ഓഫീസുകളില്‍ നോട്ടുകള്‍ മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യം തുടരുകയാണെന്നാണ് ആര്‍ബിഐ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

logo
The Fourth
www.thefourthnews.in