നവംബർ 18നും 19നും സംസ്ഥാനത്ത് ട്രെയിനുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം, 8 ട്രെയിനുകള്‍ പൂർണമായും  12 ട്രെയിനുകള്‍ ഭാഗികമായും റദ്ദാക്കി

നവംബർ 18നും 19നും സംസ്ഥാനത്ത് ട്രെയിനുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം, 8 ട്രെയിനുകള്‍ പൂർണമായും 12 ട്രെയിനുകള്‍ ഭാഗികമായും റദ്ദാക്കി

നടപടി പുതുക്കാട് - ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സെക്ഷനിൽ ബ്രിഡ്ജിന്റെ അറ്റകുറ്റപണികൾ നടക്കുന്നതിനെ തുടർന്ന്

നവംബർ 18 നും 19 നും കേരളത്തിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന 8 ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി. 12 ട്രെയ്‌നുകൾ ഭാഗികമായും ചില ട്രെയിനുകൾ റീ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പുതുക്കാട് - ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സെക്ഷനിൽ ബ്രിഡ്ജിന്റെ അറ്റകുറ്റപണികൾ നടക്കുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കാനും വഴിതിരിച്ചുവിടാനും തീരുമാനമായത്.

റദ്ദാക്കിയ ട്രെയിനുകൾ

1. 18 ന് വൈകീട്ട് 5.30 ന് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട ട്രെയിൻ നമ്പർ 16603 മംഗളൂരു സെൻട്രൽ-തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ മാവേലി എക്‌സ്പ്രസ്

2. 19 ന് വൈകീട്ട് 7.25 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട ട്രെയിൻ നമ്പർ 16604 തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ - മംഗളൂരു സെൻട്രൽ മാവേലി എക്‌സ്പ്രസ്

3. 19 ന് രാവിലെ 4.30 ന് ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട ട്രെയിൻ നമ്പർ 06017 ഷൊർണൂർ ജംഗ്ഷൻ-എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ മെമു എക്‌സ്പ്രസ്

4. 18 ന് വൈകീട്ട് 5.40 ന് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട ട്രെയിൻ നമ്പർ 06018 എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ - ഷൊർണൂർ ജംഗ്ഷൻ മെമു എക്‌സ്പ്രസ്

5. 18 ന് വൈകീട്ട് 7.40 ന് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട ട്രെയിൻ നമ്പർ 06448 എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ - ഗുരുവായൂർ എക്‌സ്പ്രസ്

6. 19 ന് 06.50-ന് ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട 06439 ഗുരുവായൂർ-എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്രസ്

7. നവംബർ 19-ന് 07.45 ന് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട ട്രെയിൻ നമ്പർ 06453 എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ - കോട്ടയം എക്‌സ്പ്രസ്

8. 19 ന് വൈകീട്ട് 5.20 ന് കോട്ടയത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട ട്രെയിൻ നമ്പർ 06434 കോട്ടയം-എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ എക്‌സ്പ്രസ്

നവംബർ 18നും 19നും സംസ്ഥാനത്ത് ട്രെയിനുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം, 8 ട്രെയിനുകള്‍ പൂർണമായും  12 ട്രെയിനുകള്‍ ഭാഗികമായും റദ്ദാക്കി
മകന് വേണ്ടി 850 കോടിയുടെ അഴിമതി; ചീഫ് സെക്രട്ടറിയടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയാവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹി വിജിലൻസ് മന്ത്രി

ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കിയ ട്രെയിനുകൾ

1. ട്രെയിൻ നമ്പർ 22656 ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ-എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ പ്രതിവാര സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് എക്‌സ്പ്രസ് 2023 നവംബർ 17-ന് 05.00 മണിക്ക് ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും. ഷൊർണൂർ ജംഗ്ഷൻ വരെയെ സർവീസ് ഉണ്ടാകു.

2. ട്രെയിൻ നമ്പർ 16127 ചെന്നൈ എഗ്മോർ - ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ് 2023 നവംബർ 17-ന് 09.45 മണിക്ക് ചെന്നൈ എഗ്മോറിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും. എറണാകുളത്ത് സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കും

3. ട്രെയിൻ നമ്പർ 16128 ഗുരുവായൂർ - ചെന്നൈ എഗ്മോർ എക്സ്പ്രസ് 2023 നവംബർ 18-ന് 11.15 മണിക്ക് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് സർവീസ് ആരംഭിക്കും. 2023 നവംബർ 19-ന് 01.20 മണിക്ക് പുറപ്പെടുന്ന സമയം. ട്രെയിൻ ഗുരുവായൂരിനും എറണാകുളത്തിനും ഇടയിൽ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കപ്പെടും.

4. ട്രെയിൻ നമ്പർ 16630 മംഗളൂരു സെൻട്രൽ - തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ മലബാർ എക്‌സ്പ്രസ് മംഗളൂരു സെൻട്രൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു. 2023 നവംബർ 18-ന് 18.15-ന് ഷൊർണൂർ ജംഗ്ഷനിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും

5.2023 നവംബർ 19, വൈകീട്ട് 6.40 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട ട്രെയിൻ നമ്പർ 16629 തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ - മംഗളൂരു സെൻട്രൽ മലബാർ എക്‌സ്പ്രസ് . ഷൊർണൂർ നിന്ന് സർവീസ് ആരംഭിക്കും. 2023 നവംബർ 20-ന് രാവിലെ 02.40 നാണ് സർവീസ് ആരംഭിക്കുക. തിരുവനന്തപുരത്തിനും ഷൊർണൂരിനും ഇടയിൽ സർവീസ് നടത്തില്ല.

6. ട്രെയിൻ നമ്പർ 12978 അജ്മീർ ജംഗ്ഷൻ - എറണാകുളം മരുസാഗർ എക്‌സ്പ്രസ് തൃശ്ശൂരിൽ സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കും.

7. ട്രെയിൻ നമ്പർ 16342 തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ - ഗുരുവായൂർ ഇന്റർസിറ്റി എക്‌സ്പ്രസ് എറണാകുളത്ത് സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കും.

8. ട്രെയിൻ നമ്പർ 16341 ഗുരുവായൂർ - തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ഇന്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് രാവിലെ 05.20ന് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് സർവീസ് ആരംഭിക്കും.

9. ട്രെയിൻ നമ്പർ 16187 കാരക്കൽ-എറണാകുളം ജങ്. 2023 ട്രെയിൻ പാലക്കാട് സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കും

10. 2023 നവംബർ 19-ന് 05.50 മണിക്ക് ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട 16328 ഗുരുവായൂർ - മധുര എക്‌സ്പ്രസ് രാവിലെ 07.24 മണിക്ക് ആലുവയിൽ നിന്ന് സർവീസ് ആരംഭിക്കും.

11. ട്രെയിൻ നമ്പർ 16327 മധുര ജംഗ്ഷൻ-ഗുരുവായൂർ എക്‌സ്പ്രസ് ആലുവയിൽ സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കും

12. ട്രെയിൻ നമ്പർ 16188 എറണാകുളം - കാരക്കൽ എക്‌സ്പ്രസ് 2023 നവംബർ 20-ന് പുലർച്ചെ 01.40 മണിക്ക് പാലക്കാട് നിന്ന് സർവീസ് ആരഭിക്കും.

നവംബർ 18നും 19നും സംസ്ഥാനത്ത് ട്രെയിനുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം, 8 ട്രെയിനുകള്‍ പൂർണമായും  12 ട്രെയിനുകള്‍ ഭാഗികമായും റദ്ദാക്കി
അൽഷിഫ ആശുപത്രി മുഴുവൻ അഴുകിയ മൃതദേഹങ്ങൾ; ഒറ്റക്കുഴിമാടത്തിൽ അടക്കിയത് 179 പേരെ

വഴിതിരിച്ചുവിടുന്ന ട്രെയ്‌നുകൾ

1. ട്രെയിൻ നമ്പർ 16335 ഗാന്ധിധാം - നാഗർകോവിൽ എക്‌സ്പ്രസ് 2023 നവംബർ 17 ന് 10.35 മണിക്ക് ഗാന്ധിധാം ബിജിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും ഷൊർണൂർ ജങ്ഷനിൽ നിന്ന് . തൃശൂർ, ആലുവ, എറണാകുളം ടൗൺ സ്റ്റേഷനുകളിലെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത സ്റ്റോപ്പേജുകൾ ഒഴിവാക്കി പൊള്ളാച്ചി, മധുര ജങ്ഷൻ വഴി ഓടും.

2. ട്രെയിൻ നമ്പർ 16381 പൂനെ ജംഗ്ഷൻ - കന്യാകുമാരി എക്‌സ്പ്രസ് പാലക്കാട് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് വഴിതിരിച്ചുവിടും. കന്യാകുമാരി, ഒറ്റപ്പാലം, തൃശൂർ, അങ്കമാലി, ആലുവ, എറണാകുളം ടൗൺ, തൃപ്പൂണിത്തുറ, കോട്ടയം, ചങ്ങനാശേരി, തിരുവല്ല, ചെങ്ങന്നൂർ, മാവേലിക്കര, കായംകുളം, കരുനാഗപ്പള്ളി, കൊല്ലം ജങ്ഷൻ, പറവൂർ, വർക്കല ശിവഗിരി, കടകാവൂർ, ചിറയിൻകീഴ്, തിരുവനന്തപുരം പേട്ട, തിരുവനന്തപുരം സി.ടി.എൽ, നെയ്യാറ്റിൻകര, പാറശ്ശാല, കുളിത്തുറ, ഇറനിയേൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത സ്റ്റോപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കി പൊള്ളാച്ചി, മധുര വഴി ഓടും.

പുനഃക്രമീകരിച്ച ട്രെയിൻ

2023 നവംബർ 18 ഉച്ചയ്ക്ക് 2.25 ന് മംഗളൂരു സെൻട്രൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട ട്രെയിൻ നമ്പർ 16348 മംഗളൂരു സെൻട്രൽ - തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ഡെയ്ലി എക്സ്പ്രസ് 7 മണിക്കൂർ വൈകി 21.25 ന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തു

logo
The Fourth
www.thefourthnews.in