വിശ്വപ്രിയ സ്നേഹകാവ്യം: 'പ്രവാചകന്റെ' ഒരു നൂറ്റാണ്ട്

വിശ്വപ്രിയ സ്നേഹകാവ്യം: 'പ്രവാചകന്റെ' ഒരു നൂറ്റാണ്ട്

പ്രവാചകൻ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കഴിയുന്നു

ഖലീൽ ജിബ്രാന്റെ വിശ്വപ്രിയമായ 'പ്രവാചകൻ' (The Prophet ) എന്ന കൃതിയാണ് ഈ ലക്കം ബുക്സ്റ്റോപ്പിൽ സുനീത ബാലകൃഷ്ണൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. പൗരസ്ത്യദേശത്തു നിന്നും വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠനേടിയ അപൂർവം കവികളിലൊരാളാണ് ഖലീൽ ജിബ്രാൻ. 1923ൽ എഴുതിയ 'പ്രവാചകൻ' എന്ന കാവ്യോപന്യാസസമാഹാരമാണ് ജിബ്രാനെ പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് പ്രശസ്തനാക്കുന്നത്. ആദ്യം അറബിയിലും പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷിലും ആണ് പ്രവാചകൻ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

വിശ്വപ്രിയ സ്നേഹകാവ്യം: 'പ്രവാചകന്റെ' ഒരു നൂറ്റാണ്ട്
എഐയും എഴുത്തുലോകവും

പ്രവാചകൻ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കഴിയുന്നു. പരസ്യമോ വില കുറഞ്ഞ കടലാസിൽ അച്ചടിച്ച കോപ്പികളോ ഇല്ലാതെ തന്നെ പ്രവാചകൻ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വിൽക്കപ്പെട്ട പുസ്തകമായി തുടരുകയാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 116 ലധികം ഭാഷകളിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവാചകൻ ഇന്ന് സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായി കൊണ്ടാടപ്പെടുകയാണ്.

വിശ്വപ്രിയ സ്നേഹകാവ്യം: 'പ്രവാചകന്റെ' ഒരു നൂറ്റാണ്ട്
അരാജകത്വവും അനീതിയും നിറഞ്ഞ കാല്പനിക ലോകം: ബുക്ക്സ്റ്റോപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ഡിസ്റ്റോപ്പിയൻ നോവലുകൾ

ലോകത്തെഴുതപ്പെട്ട ഏറ്റവും സ്‌നേഹപൂർണമായ പുസ്തകം ആണിതെന്നും തലമുറകൾക്ക് ശേഷമെത്തുന്ന തലമുറകളെല്ലാം അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന വഴികാട്ടിയായി ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുമെന്നും 1923 ൽ തന്നെ ജിബ്രാന്റെ സുഹൃത്തായ മേരി ഹസ്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നീടൊരു കാലത്തും അച്ചടിയിൽ ഇല്ലാത്ത വന്നിട്ടില്ലാത്ത പ്രവാചകനെക്കുറിച്ചുള്ള മേരിയുടെ അഭിപ്രായം വളരെ കൃത്യമായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഒരുപാട് പേരുടെ പുസ്തക കെട്ടുകളിൽ വായിച്ച് വായിച്ച് വിരലടയാളങ്ങൾ പതിഞ്ഞ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ശക്തി എന്തായിരുന്നു ?

logo
The Fourth
www.thefourthnews.in